De PDC 2024: De Producten- en Dienstencatalogus van de Rijksorganisatie voor Informatiehuishouding (RvIHH)

In de Producten- en Dienstencatalogus RvIHH (PDC) vind je een beschrijving van onze producten en diensten over 2024. Als Rijksorganisatie voor Informatiehuishouding bieden we je integrale ondersteuning bij het op orde breng van je informatiehuishouding. Zo vertalen onze adviseurs relevante wet- en regelgeving naar de inrichting van processen en systemen en bieden onze innovatieve producten en diensten maximale ondersteuning om iedere informatiehuishoudings-vraag te kunnen beantwoorden.
De inhoud is als volgt opgebouwd:

- Adviesdiensten: Advisering op strategisch, tactisch en operationeel niveau. 

- Digitale producten en diensten: 'Innovatieve’ producten en diensten voor digitale gegevensverwerking en het toegankelijk maken van grote hoeveelheden informatie.

- Analoge producten en diensten: Maximale ondersteuning bij het in beheernemen, bewerken en toegankelijk maken van jouw (omvangrijke) archief, papier, digitaal of hybride.

De nieuwe overzichtelijke lay-out, de doorklikbaarheid van het menu en de indeling aan de hand van herkenbare iconen maken de informatie in deze catalogus makkelijk toegankelijk. 

Geïnteresseerd?
Als rijksorganisatie kun je ons aanbod zonder aanbestedingstraject afnemen. Voor een oriënterend gesprek neem je contact op met: rvihh.servicemanagement@minbzk.nl.