Doc-Direkt gaat verder als Rijksorganisatie voor Informatiehuishouding

Sinds 1 mei gaat Doc-Direkt verder onder de naam Rijksorganisatie voor Informatiehuishouding (RvIHH). Met die naamwijziging verandert ook de structuur en positie van de organisatie. De realisatie en doorontwikkeling van de organisatie staat de komende periode centraal voor de RvIHH.

rijkslogo Rijksorganisatie voor Informatiehuishouding
Beeld: ©RvIHH/ Rijk / RvIHH/ Rijk

Afnemersgericht reorganiseren

Dankzij de nauwe samenwerking met eigenaar en afnemers heeft Doc-Direkt zich kunnen omvormen tot de RvIHH als hét expertise- en dienstencentrum informatiehuishouding van het Rijk. De verandering van Doc-Direkt naar RvIHH was een intensief traject. Hierbij stonden deze zaken centraal:

  • Het maatschappelijk belang om de informatiehuishouding van het Rijk op orde te krijgen.
  • De plicht om als Rijk aan de wettelijke en juridische regelgeving te voldoen rondom informatiehuishouding, zoals de duurzame toegankelijkheid en openbaarheid ervan.
  • De departementale opgave rondom informatiehuishouding.
  • De organisatieverandering en professionalisering van Doc-Direkt die nodig was om aan deze opgave tegemoet te komen.

Richting de wording van de RvIHH heeft de organisatie nauw samengewerkt met de afnemers. Dit benadrukt het belang dat de afnemers stellen in het verkrijgen van goede, betrouwbare diensten, die uitgevoerd worden binnen daartoe gerechtigde kaders. Vanuit deze afstemming verandert Doc-Direkt naar de RvIHH als hét expertise- en dienstencentrum informatiehuishouding (IHH) van het Rijk.

Vernieuwd en verbeterd

De afgelopen maanden heeft de organisatie hard gewerkt aan de voorbereidingen om te vernieuwen en aan het verbeteren van de organisatie. Zo zijn de ondersteunende bedrijfsprocessen en bedrijfsvoering verbeterd en geprofessionaliseerd. De verbeterde serviceprocessen moeten gaan bijdragen aan een betrouwbare dienstverlening van de RvIHH.

De nieuw opgerichte unit Innovatie en Vernieuwing draait al een aantal maanden mee in vooruitstrevende projecten en programma’s binnen het Rijk. En de nieuwe unit Strategie en Kennis ontwikkelt in nauw overleg met onze eigenaar en afnemers een strategisch meerjarenplan met daarin onder andere een nieuwe visie op het juridisch integraal beheren van rijksoverheidsinformatie.

Als regieorganisatie van informatiehuishouding, is het van belang kennis en kunde te behouden, te borgen en te ontwikkelen. Dit gaat de RvIHH doen met een eigen academie voor informatiehuishouding voor alle collega’s. Ook gaat de RvIHH per jaar ruim twintig medewerkers opleiden in archivistiek aan de Hogeschool van Amsterdam en creëert de RvIHH vijf promotieplekken. Zo verstevigen we de expertise en kunde van de organisatie van binnenuit.

De nieuwe koers vraagt ook om een cultuurverandering. Samen met medewerkers gaat de RvIHH aan de slag met het verstevigen van een eigen identiteit en het doorleven van de RvIHH-cultuurwaarden: klantgericht werken, continu leren, samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en innovatief zijn.

Over RvIHH

Met ruim 550 medewerkers werkt de RvIHH vanuit de uitvoering actief mee aan het verder op orde brengen van de informatiehuishoudingsopgave van het Rijk. Hierbij staan de behoeften van de afnemers centraal. De RvIHH levert innovatieve, generieke diensten en expertise rondom digitalisering en informatiehuishouding. Dat in samenwerking met afnemers, ict-partners binnen het Rijk en leveranciers.