Doc-Direkt wordt de Rijksorganisatie voor Informatiehuishouding (RvIHH)

Vanaf 1 mei gaat Doc-Direkt verder onder de naam Rijksorganisatie voor Informatiehuishouding (RvIHH). Naast de naam verandert ook de structuur van de organisatie. De RvIHH gaat als kennispartner en IHH-professional een centrale bijdrage leveren om samen de informatiehuishouding van het Rijk duurzaam op orde te brengen. Zodat ambtenaren hun werk nog beter kunnen doen en wij als Rijk te allen tijde voldoen aan wet- en regelgeving. Hierbij staat samenwerking met partners en leveranciers voorop. Want alleen zo kunnen we onze producten en diensten goed afstemmen op de behoeften van de zorgdragers en een actieve bijdrage leveren aan de Open Overheid. Tijdens het veranderingsproces van Doc-Direkt naar RvIHH blijft onze dienstverlening zoals u die van ons bent gewend. Om dit te waarborgen is vanaf februari een interim directieteam gestart.

Doc-Direkt wordt vanaf 1 mei de Rijksorganisatie voor Informatiehuishouding
Beeld: ©DD / DD

Na een lange voorbereidingsfase staan alle lichten op groen om de organisatie te transformeren naar een eigentijdse regieorganisatie. We worden een organisatie die binnen wet- en regelgeving passende, generieke diensten levert voor de Informatiehuishoudingsopgave van het Rijk. Dit doen we op basis van de vraag van het Rijk en het aanbod van rijks- en marktleveranciers. En waarvan de rol en taak zich optimaal voegt naar de behoeften en uitdagingen die er zijn rondom de informatiehuishouding en het beheer van informatie. De komende jaren staan daarom in het teken van een stevige professionaliseringsslag om een regieorganisatie te worden die binnen wet- en regelgeving juridisch informatiebeheer en generieke diensten aanbiedt aan het Rijk.

Dany Venema, algemeen directeur, is zich bewust van de professionaliseringsslag die de organisatie moet maken. Gesteund door de eigenaar en met partners van binnen en buiten het Rijk, heeft hij in januari het formele besluit genomen om de transitie naar RvIHH door te voeren. Vooruitlopend op een nieuw te vormen DT is op 1 februari een tijdelijk DT gestart. Dit besluit is door het huidige DT genomen op 22 en 25 januari 2024.   

Tot mei: organisatiestructuur ongewijzigd

Met het tijdelijke DT geven we de inrichting vorm van de nieuwe structuur voor de RvIHH. Op deze manier leggen we al een stevige basis voor de transitie van Doc-Direkt naar RvIHH die in mei gaat plaatsvinden. De formele organisatie, zoals u die kent, blijft bestaan tot 1 mei. In de komende periode blijft de mandatering ongewijzigd en blijven de huidige afdelingshoofden uw contactpersonen voor vragen over projecten. De vier nieuwe DT-leden werven we vanaf 1 mei via de reguliere procedures. Zodra deze functies dus officieel voor de nieuwe organisatie beschikbaar zijn.

Tot die tijd vormen de volgende ad interim DT-leden, met aan het hoofd de algemeen directeur Dany Venema, het directieteam:

Ad interim directieteam
Interim DT per 1 februari 2024
Directeur Operatie (COO) a.i. Tot 1 april Paula van Lieshout. Interim invulling vanaf1 april naam volgt.
Directeur Innovatie & Vernieuwing (CInO) a.i. Onno Muchall
Directeur Strategie & Kennis (CIO) a.i. Bas van Gils
Directeur Bedrijfsvoering (CFO) a.i.

Ruben Sardjoe

De ad interim-directeuren richten zich de komende maanden op het ondersteunen van de directeur en afdelingshoofden door:

  • het vormen van de nieuwe organisatieonderdelen;
  • het invullen van de sleutelvacatures die straks ontstaan na het afronden van het plaatsingsproces van de komende weken.

Dienstverlening en afspraken ongewijzigd

De komende periode gaat Doc-Direkt zogezegd ‘verbouwen met de winkel open’. Wij zorgen ervoor dat u daar zo min mogelijk last van heeft. Alle dienstverlenings- en contractafspraken die wij met u hebben of maken, gaan gewoon over naar de nieuwe organisatie. Hier verandert niets aan.

Nieuwe organisatiestructuur RvIHH

De missie van de nieuwe organisatie is het expertise- en dienstencentrum van de informatiehuishouding (IHH) te worden. Met de inrichting van de RvIHH werken we toe naar een toekomstbestendige Shared Service Organisatie (SSO) van DGVBR. Dit doen we samen met rijkspartners en leveranciers.

Voor de RvIHH is een flexibele organisatie-inrichting gekozen die gebaseerd is op de vernieuwde opgaven IHH van het Rijk. De huidige primaire taken van Doc-Direkt vallen straks onder de nieuw te vormen unit Operatie. Daarnaast komen er twee nieuwe units: unit Innovatie & Vernieuwing; unit Kennis & Strategie. Het organogram van de RvIHH ziet er dan als volgt uit:

Organogram van de Rijksorganisatie van Informatiehuishouding
Beeld: ©dd / dd
Organogram van de Rijksorganisatie van Informatiehuishouding

Wij houden u de komende periode op de hoogte over de ontwikkelingen rond de RvIHH via www.doc-direkt.nl of LinkedIn.