Hoe Doc-Direkt duurzaam samenwerkt met het onderwijs

“Samenwerken is nemen én geven”, zegt Dany Venema. De algemeen directeur van Doc-Direkt heeft gedurende zijn hele loopbaan werk en wetenschap gecombineerd. Momenteel geeft hij les aan de Universiteit van Amsterdam en zit hij in de afronding van zijn promotieonderzoek. Zijn missie: overheid en onderwijs meer met elkaar verweven. Hoe: met visie, lef en actie.

Directeur Dany Venema met Young professionals
Beeld: ©dd / Ipartners
'Onderwijs en Overheid kunnen elkaar helpen succesvol te zijn'

Intentieverklaring

Vanuit het uitgangspunt ‘Een Leven Lang Ontwikkelen’ tekende Doc-Direkt vorig jaar een intentieverklaring met ROC MondriaanSaxion University of Applied Sciences en Erasmus Quantitative Intelligence. Waarmee Doc-Direkt de eerste rijksorganisatie is die op gebied van informatiehuishouding (IHH) structureel  samenwerkt met zowel mbo, hbo als wo. 

Speerpunten voor het eerste jaar: de opzet van een opleidingscentrum en een onderzoeksprogramma voor IHH, en meer focus op het mbo. 

Organisatiegroei

Afgelopen jaren is Doc-Direkt met ruim 50% gegroeid, vooral met zogenoemde young professionals, theoretisch opgeleiden die aan de start van hun loopbaan staan. Deze ruim 120 collega’s hebben bij de Rotterdam University of Applied Sciences een archief- en datamanagementopleiding op maat gevolgd. "Daarnaast hebben we samen met I-Partnerschap Rijk - Onderwijs en betrokken onderwijsinstellingen relevante onderzoeksvragen geformuleerd. Waar we vervolgens ook weer young professionals bij hebben gevonden", aldus Dany.

Mbo pilotprogramma

Het mbo is voor Doc-Direkt een potentiële nieuwe bron van instroom. “I-Partnerschap heeft ons geholpen om met ROC Mondriaan een omvangrijk pilotprogramma voor stages op te zetten. Samen gaan we ontdekken of de bagage die studenten hebben en de lijn die docenten hebben uitgezet, aansluiten op de vraag vanuit de overheid. Die gezamenlijke bevindingen kunnen we gebruiken om nieuwe instroom te bewerkstelligen, en een opleidingstraject om je – als je eenmaal bij ons werkt - verder te ontwikkelen.”

Dany Venema, directeur Doc-Direkt
Beeld: ©Doc-Direkt / Ipartners
Gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid horen volgens Dany bij een duurzaam partnerschap.

Juiste balans

Doc-Direkt laat dus lef zien, bewandelt nieuwe paden. “Wat alleen kan als de volle breedte van een samenwerking durft te benutten. Door niet alleen te nemen, maar óók te geven,” aldus Dany. “Stagiairs bijvoorbeeld komen om te leren en om kennis te maken met jouw organisatie. Dat is dus een investering die je als organisatie doet, in het onderwijs. Afstudeerders, kunnen in een paar weken juist kennis toevoegen. Met een prettige ontvangst en werkomgeving kun je hen warm maken voor jouw organisatie. Uiteindelijk gaat het om de juiste balans.”

Gelijkwaardigheid

Naast balans, zijn volgens Dany ook gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid trefwoorden voor een duurzaam partnerschap. “Blijf vooral benadrukken dat je het samen doet, omdat je elkaar succesvol wilt maken. Gelijkwaardigheid zit ‘m voor mij in open het gesprek voeren. En eerlijke feedback geven.” 

Dan heb je volgens Dany alle ingrediënten om samen van 1 + 1 een 3 maken. Zoals een curriculum dat past, waardoor je de juiste collega’s kunt aannemen. Continu onderzoek naar wat voor Doc-Direkt van belang is binnen IHH. En de vertaling van de nieuwste ontwikkelingen op juridisch gebied naar ICT-kennis en -opleiding van medewerkers.  

Nieuwe bruggen bouwen

“Mede dankzij I-Partnerschap hebben we hiervoor al flink wat op kunnen zetten”, geeft Dany aan. Het team bouwt bruggen waar die er niet automatisch al zijn. En brengt zo de juiste partners uit de overheids- en onderwijswereld bij elkaar.

Zie ook: (19) Hoe Doc-Direkt duurzaam samenwerkt met het onderwijs | LinkedIn