21 Rijksorganisaties binnen jaar aangesloten op rijksbrede Woo-hulptooling

Om tegemoet te komen aan de groeiende informatiebehoefte van de samenleving zijn er binnen een jaar 21 rijksorganisaties aangesloten op vooruitstrevende software. In juni afgelopen jaar heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en shared service organisatie Doc-Direkt namens alle rijksorganisaties vooruitstrevende IT-toepassingen ingekocht. De software is bedoeld om de steeds verder oplopende afhandeltermijn van informatieverzoeken (Woo-verzoeken) te verkorten, en ondersteuning te bieden op andere openbaarmaking processen.

RDDI & Doc-Direkt

In samenwerking met het Rijksprogramma voor Duurzame Digitale Informatiehuishouding (RDDI), heeft Doc-Direkt de afgelopen maanden eraan gewerkt om zoveel mogelijk rijksorganisaties te laten aansluiten bij een van de aanbestede  diensten. Hiermee wordt gehoor gegeven aan het voornemen van het kabinet om de steeds verder oplopende afhandeltermijn van informatieverzoeken (Woo-verzoeken) te verkorten.

Meteen na de aanbesteding is Doc-Direkt gestart om de diverse producten van de geselecteerde leveranciers te implementeren. RDDI heeft als partner de voorbereidingen getroffen om rijksorganisaties zo soepel mogelijk aan te laten sluiten op de nieuwe dienstverlening. Zo organiseerde het RDDI onder andere voorlichtingssessies waar leveranciers van de zoek- en laktooling hun tool demonstreerde en over de eigenschappen vertelden. Op basis van deze sessies hebben de verschillende rijksorganisaties een keuze gemaakt voor de tool die zij willen gebruiken. Dat de aanpak en samenwerking een succes is, blijkt uit het feit dat er binnen een jaar 21 aansluitingen van diverse rijksorganisaties zijn gedaan. En er volgen er nog meer.

afbeelding van burgers, de maatschappij
Beeld: ©Mediatheek Rijk / Mediatheek Rijk

Doorontwikkeling tools, lakprotocol en workflows

Naast aansluiten en implementeren wordt er gestuurd op een tool die actueel is en optimaal ingezet kan worden. Verbeterpunten die naar voren zijn gekomen in de gedane aansluitingen en implementaties, worden opgepakt en aangepast. Het streven is de implementatie voor eind 2023 gerealiseerd te krijgen.

Daarnaast wordt er achter de schermen gewerkt aan onder andere een rijksbreed zoek- en lakprotocol. Ook worden er workflows opgesteld om processen inzichtelijk, bestuurbaar en meetbaar te maken. En wordt er goed gekeken naar het verfijnen van de metadatering van documenten, zodat de vindbaarheid en archiveerbaarheid van stukken toeneemt. Dit zijn allemaal acties die bijdragen aan ondersteuning en een versnelling van Woo-doorlooptijden, parlementaire enquêtes en andere openbaarmaking processen zoals actieve openbaarmaking.

Contact:

Voor meer informatie over Doc-Direkt zoek- en laktooling mail: Anonimiseren@rijksoverheid.nl

Voor meer informatie of contact met RDDI:

Heb je een vraag over informatiehuishouding? | Contact met RDDI | Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding