Privacy

Persoonsgegevens die u aan Doc-Direkt verstrekt worden door ons alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Doc-Direkt is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Doc-Direkt volgt het privacybeleid van dit ministerie. De privacyverklaring van BZK: privacyverklaring