Ons verhaal

Ons verhaal

De Rijksorganisatie voor Informatiehuishouding RvIHH is hét expertise- en dienstencentrum voor de Rijksoverheid. Wij ondersteunen overheidsorganisaties die hun informatiehuishouding (IHH) op orde willen brengen met passende, innovatieve en (veelal) generieke producten, diensten en expertise. Dit doen wij met ruim 550 medewerkers vanuit 4 locaties in Nederland.

Rijksorganisatie voor Informatiehuishouding (RvIHH) is een van de zes departementsoverstijgende uitvoerende Shared Service Organisaties (SSO's) van het Rijk. De SSO's zijn bijeen gebracht onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, directoraat-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk (DGVBR)

RvIHH

Wij ondersteunen onze afnemers bij het creëren van een toegankelijke, tijdige en transparante informatievoorziening die aansluit bij de huidige wet- en regelgeving.  Naast het beheren en bewerken van papieren, digitale of hybride archieven, brengen wij structuur en ordening aan in alle informatieprocessen van de rijksoverheid.

Wij bieden een compleet en eigentijds dienstenpakket aan. Zo leveren wij slimme tools en advies op maat op alle gebieden van de informatiehuishouding en archivering. Hierbij kun je denken aan de generieke diensten als: het DMS Digidoc Online, Zoek&Vind applicatie, laktooling of de officiële digitale handtekening. Daarnaast adviseren en ondersteunen wij departementen bij het op orde brengen van hun informatiehuishouding, evenals bij de uitvoering van de Woo. Ook hebben we ruime ervaring met de voorbereiding van parlementaire enquêtes.

Zo werken we met ruim 550 medewerkers vanuit de uitvoering actief mee aan het verder op orde brengen van de informatiehuishoudingsopgave van het Rijk. Hierbij staan de behoeften van de afnemers centraal. De RvIHH levert innovatieve, generieke diensten en expertise rondom digitalisering en informatiehuishouding. Dat in samenwerking met afnemers, ict-partners binnen het Rijk en leveranciers.

Recht op overheidsinformatie

Sinds mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) officieel ingegaan. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. Zo krijgt iedereen meer inzicht in het handelen van de overheid.

Om inzage te kunnen geven in het handelen van de overheid is het van essentieel belang dat alle informatiebronnen vindbaar, toegankelijk, geordend en doorzoekbaar zijn.  RvIHH helpt bij het duurzaam ordenen, beschikbaar maken en doorzoeken van informatieprocessen van het Rijk.

Het op orde brengen en houden van de informatiehuishouding is een grote uitdaging binnen de rijksoverheid, evenals het voldoen aan nieuwe behoeftes en het oplossen van structurele vraagstukken. RvIHH faciliteert ministeries en rijkdiensten bij het organiseren en uitvoeren van hun informatiebeheer. Goed informatiemanagement zorgt ervoor dat informatie toegankelijk, beschikbaar en leesbaar is, voor nu en voor de generaties na ons.