werven en selecteren
Beeld: ©internet

Werven informatieprofessionals

Doc-Direkt levert adviseurs op basis van de Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (KWIV) die raakvlakken hebben met informatiehuishouding. Hierbij kun je denken aan:

  • adviseurs;
  • ondersteuners t.b.v. de implementatie van digitale producten;
  • het doorgronden, doorzoeken en op maat toegankelijk maken van complexere informatiebronnen en –domeinen ten behoeve van verzoeken in het kader van de wettelijke verplichtingen (wob/woo en parlementaire enquêtes).

Doc-Direkt heeft een informatiehuishouding-adviespool ingericht. Er is een enorme vraag naar adviseurs in het kader van het verbeteren van de rijksbrede informatiehuidhouding. Het doel is om deze adviseurs (meestal starters op de arbeidsmarkt) kennis te laten maken met Doc-Direkt en de Rijksoverheid en ook te binden aan de organisatie. Uiteindelijk hopen we een mogelijkheid te bieden om door te stromen naar een I-functie (informatiespecialisten). Dit doen we door middel van opleidingen, trainingen, relevante ervaring opbouwen middels de vele soorten opdrachten die we kennen bij opdrachtgevers.

Meer weten:

Doc-DirektRelatiebeheer@minbzk.nl