persoon achter pc e-mailarchivering
Beeld: ©internet

Websitearchivering

Websites zijn een van de belangrijkste vormen van communicatie door overheidsorganisaties met burgers, bedrijven, ect. Omdat een website steeds verandert, is het belangrijk om terug te kunnen halen welke informatie op een bepaald moment op een website stond.

Doc-Direkt adviseert overheidsorganisaties over de richtlijnen die als verplicht aangemerkt zijn op het gebied van het archiveren van website. Doc-Direkt draagt bij aan de kwaliteit van het webarchief van rijksorganisaties. Doc-Direkt biedt een dienst aan waar de kwaliteit van het webarchief getoetst wordt. Deze toetst het webarchief op een aantal cruciale punten. Hiermee wordt inzichtelijk welke onderdelen niet of moeilijk gearchiveerd kunnen worden. Ook wordt hierdoor duidelijk of het webarchief aan de richtlijnen voldoet. Er wordt een controle uitgevoerd of interactieve elementen als rekenmodules, video’s en het navigeren in de  gearchiveerde website correct werkt. Doc-Direkt toetst of alle inhoud van een webpagina correct wordt gearchiveerd en weergeven. Er wordt gecontroleerd of de juiste websites gearchiveerd worden en of er websites zijn die ontbreken.

Hoe werkt het:

Voor het archiveren van websites zijn een aantal richtlijnen als verplicht aangemerkt voor overheidsorganisaties. Zorgen dat rijkswebsites hieraan voldoen, draagt bij aan de kwaliteit van het webarchief. Doc-Direkt biedt een dienst aan waar de kwaliteit van het webarchief getoetst wordt. Deze toets het webarchief op een aantal cruciale punten van iedere website. Hiermee wordt inzichtelijk welke onderdelen niet of moeilijk geharvest (gearchiveerd) kunnen worden. Er wordt een controle uitgevoerd of interactieve elementen als rekenmodules, video’s en het navigeren in de gearchiveerde website correct werkt. Doc-Direkt toetst of alle inhoud van een webpagina correct wordt gearchiveerd en weergeven. Er wordt gecontroleerd of de juiste websites gearchiveerd worden en of er websites zijn die ontbreken. Tot slot onderhoudt Doc-Direkt het contact met de archiefleverancier over eventuele aanpassingen of technische oplossingen. Door middel van deze dienst weet u zeker dat het webarchief aan de richtlijnen voldoet.

Sociale media archivering

Om Rijksorganisaties te ondersteunen bij het duurzaam toegankelijk maken van sociale media, is het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) het project Archiveren sociale media bij het Rijk gestart. Centraal staat het bundelen van kennis, het ontwikkelen van informatieproducten en het uitwerken van een geschikte methodiek voor het duurzaam toegankelijk maken van sociale media bij de Rijksoverheid. Als onderdeel van dit project heeft het RDDI alle sociale media berichten van het kabinet-Rutte III veiliggesteld bij Doc-Direkt. In samenwerking met RDDI wordt onderzocht hoe data afkomstig van sociale media wordt ontsloten en door Doc-Direkt aan de departementen kan worden aangeleverd.

Meer informatie:

Neem contact op met een van onze relatiemanagers:

Doc-Direktrelatiebeheer@minbzk.nl