opleidiingen en trainingen
Beeld: ©internet

Trainingen en opleidingen

Doc-Direkt biedt samen met diverse rijkSpartners een breed scala aan opleidingen en trainingsmogelijkheden, met als doel het vakgebied en de benodigde kennis, vaardigheden en competenties gezamenlijk te ontwikkelen. Waarbij de digitalisering en de menselijke maat als een rode draad alles verbindt.

Dat samenwerken met het onderwijs en opleiders belangrijk is, komt voort uit de groeiende behoefte aan informatieprofessionals. Door de wet Open Overheid (die 1 mei 2022 in werking is getreden) en het zich steeds verder digitaliserende landschap van de informatiehuishouding (IHH) is er behoefte aan een nieuwe kijk op de samenwerking tussen het onderwijs, de wetenschap en het Rijk. Doc-Direkt, shared service organisatie van de informatiehuishouding, zet zich in voor een sterk digitale overheid gedreven door duurzame oplossingen voor de informatiehuishouding van nu en toekomstige generaties.

Samen met andere partners binnen en buiten het Rijk werkt Doc-Direkt aan een  flexibele en duurzame informatiehuishouding waarbij het gaat om de opslag, het beheer en de verstrekking van gegevens binnen rijksorganisaties.

Voor een open overheid heb je de juiste mensen nodig, met de juiste opleiding en de juiste ervaring. Maar opleidingen en vakken die zich specifiek richten op informatie en informatiehuishouding zijn schaars. Daarom gaat de Rijksoverheid een intensieve samenwerking aan met het onderwijs: mbo, hbo én wo, zowel alfa, bèta als gamma.

Met specifieke e-learnings, gericht op de startende informatieprofessional, brengen we basiskennis aan op allerlei specifieke inhoudelijke thema’s. Denk daarbij aan de archiefwet, waardering en selectie en archivering by design.

bod:

Voor informatieprofessionals

Voor medewerkers

Voor managers

E-learning actieve openbaarmaking voor managers

  • Masterclass Actieve openbaarmaking

Als leidinggevende voorbereid op jouw rol in een opener overheid? Volg de masterclass! | Nieuwsbericht | Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding